Ohrabrujem Vas da pogledate navedeni raspored, kako bi dobili malo širi uvid u cijelu priču.
Pošto je ovo raspored svih emisija od 2015 god, na dnu stranice imate kartice sa godinama.
Odaberite 2019. godinu za sadašnje emisije i rasporede.
Vidjet ćete da su polja obojana sa više boja.
Žuta pokazuje da je emisija održana, dok crvena da nije
Zelena boja, te DA oznake pokazuju na kojem je stupnju obrade pojedina emisija za objavu online

Vidjet ćete da neke emisije nisu održane, za neke nema snimke, i to je sad teže riješiti
Ali ima emisija kojima treba odrediti TEMU te STIH, a koji su početna točka u daljnjoj obradi.
Dok god ne dođem do tih podataka emisija NE MOŽE nastaviti put prema ONLINE objavljivanju.
Zato bi još jednom apelirao da mi pošaljete TEMU emisije i STIH ako je ikako moguće prije same emisije ili barem netom nakon.

To će jako puno pomoći.

U online rasporedu će također biti vidljivo i tko je kada na rasporedu, kako zajedno prethodno odredimo, pa ćete tu uvijek moći pratiti situaciju